Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Stanser adopsjoner fra Madagaskar til Norge

Bufdir har fattet vedtak om å stanse adopsjoner fra Madagaskar med umiddelbar virkning.

Publisert

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som vurderer hvilke land Norge skal kunne adoptere barn fra. På grunn av foruroligende opplysninger fra FNs barnekomité og undersøkelser som den franske og danske sentralmyndigheten har gjort, har Bufdir på eget initiativ vurdert formidlingstillatelsen til Madagaskar i år, selv om tillatelsen først utløp 31.12.24. Det er Adopsjonsforum som formidler adopsjonene fra Madagaskar. I september ba Bufdir foreningen om deres vurdering av om de mener det ville være faglig og etisk forsvarlig å fortsette adopsjonssamarbeidet med landet.

3. november 2023 fattet Bufdir vedtak om å stanse adopsjoner fra Madagaskar.

– Hovedgrunnen til at Bufdir nå stanser adopsjoner fra Madagaskar er fordi vi ikke har den sikkerheten som er nødvendig for at adopsjoner fra Madagaskar til Norge gjennomføres i samsvar med internasjonale prinsipper for adopsjon, sier Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør for internasjonale tjenester.

Ugstad Steinrem forteller at Bufdir har lagt stor vekt på FNs barnekomités bekymring og uttalelser om risikoen for ulovlige internasjonale adopsjoner fra Madagaskar.

– I Bufdir er vi opptatt av å sikre trygge fremtidige adopsjoner, og vi gjør grundige vurderinger av tillatelser til å adoptere fra konkrete land i tråd med lovverkene. De siste årene har vi stanset adopsjoner fra både Vietnam og Bolivia. Og nå Madagaskar, sier Kristin Ugstad Steinrem.

Om utenlandsadopsjoner:

  • Bufdir gjennomfører grundige vurderinger av formidlingstillatelser, det vil si tillatelser til å formidle adopsjoner fra et konkret land. Når Bufdir vurderer slike tillatelser, går direktoratet gjennom en rekke faktorer, som informasjon om adopsjonssystemet og nyere utvikling i det aktuelle landet. Det legges vekt på informasjon fra flere ulike kilder.
  • Tillatelsene gis med varighet på to eller tre år.
  • Bufdir kan trekke en formidlingstillatelse tilbake hvis lov, forskrift eller vilkår for tillatelsen ikke er oppfylt.
  • Formidlingstillatelsen for adopsjoner fra Madagaskar gikk i utgangspunktet ut 31.12.24. På bakgrunn av ny informasjon siden forrige tillatelse ble gitt, har Bufdir vedtatt å stanse adopsjoner fra landet med umiddelbar virkning.
  • Siden 2010 har det kommet 30 barn til Norge fra Madagaskar.