Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Søk Bufdirs videreutdanninger innen 15. april

Nå kan du oppfylle kompetansekravet i barnevernet uten å ta en full mastergrad.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

Bufdir finansierer 358 studieplasser i videreutdanninger på masternivå.
Utdanningene er rettet mot ansatte i barnevernstjenester og barnevernvakter.

Se oversikt over og lenker til utdanningene nederst i saken.

Klar for 2031?

Kommuneledelsen må jobbe for at barnevernstjenestene blir klare for kompetansekravene som inntrer i 2031, sier Tove Bruusgaard, som er avdelingsdirektør for kompetanse og implementering i Bufdir.

Avdelingsleder i Bufdir, Tove Bruusgaard


Med videreutdanningene kan ansatte kvalifisere seg for kompetansekravene uten å ta en full mastergrad.

– Arbeidet i barnevernet blir stadig mer krevende. For å beholde dyktige ansatte og styrke dem i rollen, må vi jobbe med systematisk kompetansebygging, sier Bruusgaard.

Videreutdanningene løfter kunnskapen om det praktiske arbeidet i barnevernstjenesten.

– Tjenestene kan få et umiddelbart kompetanseløft med ansatte som kombinerer jobb og studier, mener hun.

Bruusgaard understreker samtidig at Bufdir ikke kan sikre et tilbud til alle ansatte innen 2031.

– Kommunene er nødt til å lage kompetanseutviklingsplaner som sikrer at de kan imøtekomme kompetansekravene innen fristen.

Dette kan innebære bruk at aktuelle studietilbud som Bufdir ikke finansierer. De nye kravene kan også være et godt utgangspunkt for samarbeid med universitets- og høgskolesektoren om nye videreutdanningstilbud basert på tjenestenes behov.

Arbeidsgivere må anbefale søkere

Fram til nå har mange av studiedeltakerne på Bufdirs videreutdanninger allerede hatt en relevant tilleggsutdanning eller master.

– Flere barnevernsledere har problematisert at studieplasser går til ansatte som allerede er kvalifiserte, sier Bruusgaard.

Søkere må nå ha en anbefaling fra arbeidsgiver for å bli prioritert i opptaket. Tilskuddsordningen for støtte til deltakelse på videreutdanningene prioriterer studiedeltakere uten relevant tilleggsutdanning eller master.

Ansatte med formell kompetanse på plass kan måtte vente.

– Nå har arbeidsgivere en ypperlig mulighet til å styrkes ansatte med lang og verdifull erfaring, men som mangler formell videreutdanning,sier Bruusgaard.

Lærte om foreldreskap i en ny kulturell kontekst

Riham H. Gaadi er barnevernskonsulent i Lørenskog kommune. Hun er fornøyd med å ha tatt minoritetsutdanning ved siden av jobb.


Norge er et multikulturelt samfunn. Jeg valgte minoritetsutdanningen fordi det er en viktig og manglende kompetanse i barnevernstjenesten, sier Gaadi.

Hun påpeker at en stor andel av familiene og barna har en annen etnisk og kulturell bakgrunn. De fleste ansatte i barnevernstjenesten har etnisk norsk bakgrunn, og kanskje en forforståelse av hvordan de ulike minoritetene er, mener hun.

Det viktigste jeg sitter igjen med fra utdanningen er forståelsen av å utøve foreldreskap i en ny sosial og kulturell kontekst. Dette påvirker barneoppdragelsen og familielivet.

Jeg sitter også igjen med økt kompetanse og forståelse av alternative forklaringer om vold - slik som sosioøkonomiske forhold. Dette kan påvirke familiedynamikk og omsorgsutøvelse, sier Gaadi.

Her er oversikt over videreutdanningene (høsten 2023): 

Vurdering av barnets beste – 96 studieplasser
Samlingssted: Oslo (OsloMet) eller Bergen (Høgskulen i Vestlandet)

Juss i barnevernfaglig arbeid – 64 studieplasser
Samlingssted: Oslo (OsloMet) eller Stavanger (Universitetet i Stavanger)

Relasjonskompetanse i barnevernet – 64 studieplasser
Samlingssted: Oslo (VID vitenskapelige høgskole)

Barnevernfaglig veiledning – 90 studieplasser
Samlingssted:Oslo, Trondheim, Tromsø eller Bergen (UiT Norges arktiske universitet)

Minoritetskompetanse i barnevernet – 32 studieplasser
Samlingssted: Stavanger (VID vitenskapelige høgskole)

Barnevernledelse (ikke prioritert ved søknad om tilskudd) - 32 studieplasser
Samlingssted: Trondheim (NTNU)
Bufdir har fått i oppdrag å utvikle en ny videreutdanning innen barnevernsledelse, og dermed styrke tilbudet ytterligere. Utdanningen skal etter planen tilbys fra høsten 2024. Barnevernlederutdanningen tar 1,5 år.

Om videreutdanningene:

  • er praksisnære og bidrar til å heve kompetansen i kommunalt barnevern.
  • bidrar til at kommunalt barnevern oppfyller nytt kompetansekrav i 2031
  • gjennomføres på deltid over ett år.
  • gir 30 studiepoeng på masternivå.


Forutsetninger for opptak

  • Søkeren må være ansatt i kommunalt barnevern (barnevernstjenesten eller barnevernvakten).
  • Søkere med anbefaling fra arbeidsgiver prioriteres i studieopptaket, med unntak av videreutdanningene i veiledning og ledelse.
  • Tilskuddsordningen prioriterer ansatte som ikke har relevant videreutdanning eller master fra før, med unntak av videreutdanningene i veiledning. Barnevernlederutdanningen er ikke prioritert i tilskuddsordningen.

Rett til studiefri

Ansatte skal ha redusert arbeidsmengde eller fri i forbindelse med studier. Barnevernstjenesten kan få dekket utgifter til vikar, pensum, reise og opphold for ansatte via tilskuddsordningen for barnevernsfaglig videreutdanning.

Tilskuddsordningen til videreutdanning er nå åpen for søknader. Barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner kan søke om støtte til reise, studiemateriell og vikar for ansatte på videreutdanning. Frist: 5. mai 2023.


For informasjon om utdanningene, ta kontakt med:
Anette I. Cvijanovic, seniorrådgiver i Bufdir.
E-post:
anetteiversen.cvijanovic@bufdir.no