Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nye bestemmelser om samarbeid- og samordning

Fra 1. august har 14 velferdstjenestelover fått nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator. På Bufdirs området er det endringer og nye regler i barnevernloven, krisesenterloven og familievernkontorloven.

Publisert

Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

I barnevernloven er det endringer i §§ 3-2, 3-2 a og 6-5. I krisesenterloven er det endringer i § 4 og en ny § 6 a og i familievernkontorloven er det en ny § 1 a.
Fra samme dato er også en ny forskrift om individuell plan trådt i kraft. Denne er felles for helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barnevernstjenesten.

Tverrsektoriell veileder om endringene i velferdstjenestelovgivningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoretat, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet lager en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Den skal forklare lovendringene og utdype bestemmelsene, og være et praktisk hjelpemiddel for tjenestene.

Veilederen blir publisert 15. september 2022.

  • Les mer om de nye bestemmelsene på regjeringen.no.
  • Les mer om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) på stortinget.no
Fant du det du lette etter?