Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: Skal bidra til helhetlig og bedre helsehjelp til barn i barnevernet

Jente sitter på gulvet på rommet sitt.

Barn og unge som har tiltak i barnevernet har flere helseplager enn andre barn og unge i Norge. Nå skal rapporten «Helsehjelp til barn i barnevernet» bidra til at barn og unge i barnevernet får bedre og mer helhetlig helsehjelp.

Publisert

I dag publiserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forskningsrapporten “Helsehjelp til barn i barnevernet”. Rapporten er utarbeidet av forskere fra SINTEF, NTNU Samfunnsforskning, Regionalt Kompetansesenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge, Institutt for psykisk helse ved NTNU og Institutt for Helse, sosial og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– Rapporten «Helsehjelp til barn i barnevernet» blir et viktig kunnskapsgrunnlag. Fremover skal vi arbeide for å utvikle og levere gode tjenester og faglig forsvarlig hjelp til alle barn og unge med tiltak i barnevernet, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir. 

Behovet for psykisk helsehjelp er størst

Hovedmålet med rapporten har vært å se på om barn og unge får nødvendig helsehjelp. Uavhengig av om de bor på institusjon, i fosterhjem eller får hjelpetiltak i hjemmet. I tillegg har studien undersøkt hvorvidt barn og unge faktisk får hjelp, hvilken hjelp de får, opplevelsen av tilbudet, eventuelle barrierer som hindrer helsehjelp og hvilke faktorer som må ligge til grunn for at tjenestene kan levere nødvendig helsehjelp.

– Det er positivt at vi nå får mer kunnskap om barn som får hjelpetiltak i hjemmet. Det et en gruppe vi har hatt lite kunnskap om tidligere, sier Hege Nilssen.

Hovedfunnet er at behovet for helsehjelp i hovedsak er tilknyttet psykisk helse. Både barn og unge, samt foreldre og fosterforeldre, peker alle på at tilbudet om psykisk helsehjelp oppleves mangelfullt og fragmentert.

Synliggjør behov for tettere samarbeid mellom helsetjenesten og barneverntjenesten

– Funnene viser at det gjenstår et viktig arbeid for å bedre helsesituasjonen til barn og unge i barnevernet. Det gjelder alle barn som får tiltak fra barnevernet, og det blir sentralt å opprettholde og videreutvikle tjenestene og samarbeidet mellom tjenestene. Det er mye som fungerer, men vi har fortsatt flere utfordringer. Flere rapporter de siste årene viser at samarbeidet mellom barnevern og helse kan være krevende, og det er viktig at vi treffer med gode tiltak sier Hege Nilssen.

Kunnskapen Bufdir har fått gjennom rapporten skal brukes som utgangspunkt for å jobbe videre med tiltakene og samarbeidet med helsetjenestene som allerede er igangsatt.

Helsedirektoratet og Bufdir har over flere år samarbeidet om helsesatsingen i barnevernet, hvor målet er at barn i barnevernet skal få tilgang på bedre og riktigere helsehjelp. Nasjonalt forløp for barnevern, som skal sikre at helsetjenesten og barneverntjenesten samarbeide om å gi barn og unge i barnevernet best mulig hjelp, er grunnmuren i denne satsingen. I tillegg inngår flere andre viktige tiltak, som tverrfaglig helsekartlegging, Fact ung og ambulant helsehjelp, i satsningen.