Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: Likeverdige digitale offentlige tjenester

En far viser sin sønn noe på en datamaskin over kjøkkenbordet. Begge to har på seg briller og smiler

Offentlig sektor har lite kunnskap og kompetanse om likeverdige digitale tjenester for personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Det viser en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Bufdir og IMDi.

Publisert

– Rapporten viser at det er behov for å styrke kompetansen om diskriminering på grunn av etnisitet og å øke bevisstheten rundt pliktene myndighetsutøvere har for at digitale tjenester skal nå ut til en mangfoldig befolkning, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Det er Sintef Digital som har undersøkt hvordan offentlige myndigheter jobber for å sikre likeverdige digitale tjenester med tanke på etnisitet på oppdrag fra Bufdir og IMDi. Sintef har samlet data gjennom dokumentanalyse og intervju med til sammen 27 informanter som har erfaring med å planlegge, utvikle eller utøve digitale offentlige tjenester. Hele rapporten kan leses her.

– Sintef gir en rekke anbefalinger om hvordan styrke arbeidet med å sikre likeverdige tjenester med tanke på etnisitet, sier Bjørshol.

Sintef anbefaler blant annet:

• økt kompetanse om etnisitet som diskrimineringsgrunnlag
• økt bruk av inkluderende design i utvikling av digitale tjenester
• økt brukerinvolvering, for eksempel et brukerutvalg
• tydeligere strategier for å sikre mangfold i brukerinvolvering

– Sintefs anbefalinger gir oss anledningen til å utforske de mulighetene digitaliseringen gir oss når det kommer til å utarbeide likeverdige tjenester for en mangfoldig befolkning, sier Bjørshol.

Språkbarrierer er det de fleste tenker på når det gjelder å sikre likeverdige tjenester for etniske minoriteter og rapporten viser at det foregår mye arbeid for å tilby innhold i klart språk og i oversatte versjoner. Mange av informantene sier imidlertid at de ikke har tenkt på at deres digitale tjenester kan være diskriminerende, eller at etnisitet ikke har betydning for deres tjenester.

Også ressursbegrensninger og prioriteringer av oppgaver og satsinger innad i de enkelte virksomheter ser ut til å ha betydning for utviklingen av likeverdige digitale tjenester

– Ikke vond vilje

Videre finner rapporten at det er lite som tyder på at informantene ikke har lyst til å utvikle digitalt likeverdige tjenester for personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk majoritet; de har bare ikke tenkt over at dette kan være relevant eller hvordan man går frem for å sikre digital likeverdighet.

– Rapporten bekrefter vårt inntrykk av at dette handler om manglende bevissthet, kompetanse og kunnskap – heller enn vond vilje. Som likestillingsdirektorat er Bufdir opptatt av å framskaffe forskningsbasert kunnskap om risikoer for diskriminering i et digitalisert samfunn. Da må vi også utforske de mulighetene digitaliseringen gir oss når det kommer til å utarbeide likeverdige tjenester for en mangfoldig befolkning. Her gir rapporten oss noen gode forslag, sier Bjørshol.

Rapporten inngår i Bufdirs kunnskapsgrunnlag for å støtte offentlige myndigheters arbeid med likestilling og ikke-diskriminering i sine tjenester og styring. Bufdir vil bruke innsikten i videreutvikling av Bufdirs veileder om de lovbestemte pliktene myndighetene har til å jobbe med dette (offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt).

Fant du det du lette etter?