Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: Krav til mangfold og likestilling virker

Illustrasjon av en knyttneve mellom penger og kjønnssymbolene. På illustrasjonen står det: penger, makt og kjønn.

Markant økning i rapportering på mangfold og likestilling etter innføringen av nye krav til norske virksomheter. Det viser en ny rapport fra CORE som lanseres på den nasjonale likestillingskonferansen 2. mars.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– Vi er veldig glade for at det nå ser ut til at de store private virksomhetene er mye mer bevisst på mangfold og likestilling i sine årsrapporter. Så gjenstår det å se om dette faktisk får innvirkning utover bedriftenes rapportering, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Hvordan rapporterer Norges femti største virksomheter på likestilling og mangfold? Og hvordan har dette endret seg etter nye lovkrav til aktivitet og rapportering på likestillingsområdet? Dette undersøkte CORE, Senter for likestillingsforskning, på oppdrag fra Bufdir.

Du kan lese hele notatet her

Dobling

Undersøkelsen viser en markant økning i forekomsten av begrep som beskriver mangfolds- og likestillingsarbeid i årsrapportene etter at det ble innført nye krav til likestillings- og mangfoldsarbeid i 2020. I 2021 var det en dobling av ordene «mangfold» og «kvinne» i de undersøkte virksomhetenes årsrapporter, sammenlignet med 2019.

– Gjennomgangen av årsrapportene til de største virksomhetene viser tydelig at de nye aktivitets- og redegjørelsespliktene virker. Bedriftene rapporterer i økende grad om likestillingssituasjonen i sine virksomheter og om hvordan de arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering, sier professor og leder ved CORE, Mari Teigen.

I notatet undersøkes redegjørelsene for likestillings- og mangfoldsarbeid i årsrapportene for 2017, 2019 og 2020.

– Vi må selvfølgelig ta med oss at dette er store og ressurssterke virksomheter. Vi trenger mer kunnskap for å kunne fastslå hvordan det ser ut for de litt mindre arbeidsgiverne, sier Nilssen

Oppmerksomhet om likestillingsveileder

Notatet er den første undersøkelsen som ser på effekt av innføringen av styrkede lovkrav til arbeidsgiveres arbeid og rapportering på likestilling og ikke-diskriminering, som trådte i kraft i 2020. Nemlig de såkalte aktivitets- og redegjørelsespliktene.

– Bufdir har utviklet veiledere, verktøy, informasjonskampanjer og videokurs i samarbeid med arbeidslivets parter, likestillingssentrene og Likestillings- og diskrimineringsombudet. I 2022 var veilederen om aktivitets- og redegjørelsesplikten direktoratets best besøkte veiledningsside.

Homogen bransje

Arbeidsgiverne som undersøkes i notatet beskriver ubevisste fordommer og mangel på tilrettelegging som utfordringer i likestillingsarbeidet. Mange av virksomhetene som er undersøkt beskriver det også som utfordrende at bransjen er etnisk homogen og mannsdominert, og at det er få kvinnelige søkere og søkere med minoritetsbakgrunn.

– Dette viser at skal vi få et likestilt arbeidsliv, kan vi ikke bare jobbe ut mot arbeidsgivere - vi må også jobbe med utdannings- og yrkesvalg, og vi må ha andre sektorer med oss på laget, sier Nilssen.