Trenger du noen å snakke med eller er bekymret for noen du kjenner? Krisesentrene er åpne. 

- For noen er hjemmet det minst trygge stedet å være. Da er det viktig for folk å vite at det finnes hjelp og at krisesentrene er åpne og ivaretar smittevern, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Bufdir har oversatt informasjonsfilmer 

Bufdir har fått oversatt informasjonsfilmer til en rekke språk med budskapet om at for noen er hjemmet det minst trygge stedet å være, og hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for noen du kjenner, kan krisesentrene hjelpe.

Krisesentrene er åpne, ivaretar smittevern, og har tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn.

Filmene vises i sosiale medier og er distribuert til en rekke offentlige og private aktører, samt til kommunene. Filmene er også lagd i en synstolket versjon på de samme språkene.

Bekymret for økt vold

Bakgrunnen for filmene er en bekymring for økt vold og stress i samfunnet under den vedvarende pandemien. Det er også en bekymring for om hjelpetilbudet til volds- og overgrepsutsatte når godt nok ut til de som trenger det.

- Når det stadig er nye begrensninger og anbefalinger om å redusere sosial kontakt, kan det bli vanskeligere for utsatte å oppsøke hjelp. Gjennom vårt arbeid med å kartlegge konsekvenser av pandemien, vet vi at det er vanskeligere å avdekke vold og overgrep i nære relasjoner, sier Bruusgaard.

Filmene retter seg mot voldsutsatte generelt, men også mot fagfolk og privatpersoner som mistenker at noen i deres nærhet er utsatt for vold og overgrep.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Line Lindsetmo, seniorrådgiver, Bufdir (mob. 450 66 316)
Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon, Bufdir (mob. 472 32 769)