Ungdom som stiller spørsmål på ung.no tilknyttet LHBTIQ, er først og fremst opptatt av om de er skeive, eller hvordan de kan finne ut om de er det. Redsel knyttet til å være skeiv kommer også tydelig fram i mange spørsmål.

Sintef har på bestilling fra Bufdir gjort en kartlegging av ungdommers bruk av spørretjenesten på ung.no. De har sett på hva ungdom søker råd og veiledning om når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika (SKKK).

Prosjektet er forankret i Trygghet, mangfold, åpenhet - Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020). Tiltak i handlingsplanen sier at ung.no skal tilby ungdom relevant informasjon når de møter sine utfordringer, og at ung.no skal bidra til å normalisere ulike identiteter knyttet til kjønn og seksualitet.

Dette spør ungdommen om

Basert på en kvalitativ analyse av utvalgte spørsmål og svar på ung.no i perioden 2015-2019 finner Sintef åtte hovedkategorier av spørsmål tilknyttet lhbtiq.

Spørsmål som «Er jeg homofil/lesbisk/bifil» går ofte igjen. Mange viser til en usikkerhet, og ønsker hjelp til å vite bli trygge på egen seksuell orientering. Noen av spørsmålene i denne kategorien viser også at mange av ungdommene som spør, mener det er noe «feil» med seg selv. Flere spørsmål er også knyttet til redsel: redsel for å være skeiv, redsel for å komme ut til andre, redsel for å ikke bli godtatt.

«Vi ser dermed at det fortsatt er knyttet skam til det å bryte med normer for kjønn og seksualitet», står det i rapporten.

I tillegg er forelskelse et gjennomgående tema i spørsmålene. Flere av disse har samme tematikk som alle andre spørsmål om forelskelse på ung.no, og de blir også i stor grad svart på akkurat samme måte. Spørsmålene kan likevel ha en ekstra kompliserende faktor, ettersom skeive ungdommer i tillegg kan måtte finne ut som den er forelsket i, også er skeiv.

Ung.no: Informerer og normaliserer

I tillegg til å kartlegge spørsmålene ser rapporten på hvordan ung.no jobber i dag med å tilby relevant informasjon og bidra til normalisering. Beate Aas er redaktør for ung.no, og hun mener rapporten gir gode anbefalinger for arbeidet videre, blant annet med større inkludering gjennom bilder og andre visuelle elementer.

- I dag mottar vi over 200 spørsmål i døgnet fra ungdom, og vi har så langt i år over 20 millioner sidevisninger. Ung.no skal være den foretrukne kanalen for ungdom, og det ansvaret tar vi på alvor. Vi vil møte ungdommen best mulig både gjennom bildebruk og innhold og språk i svar og fagartikler, sier Aas.