Ismaiel har fått utdelt prisen Årets forbilde. Vinneren har nedlagt en viktig innsats for å integrere flyktninger i lokalsamfunnet, mener juryen.

Prisen Årets forbilde deles ut av Bufdir og går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig innsats for barn og ungdom. 

Prisen ble delt ut av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad den 30. november. Premien er 50 000 kroner til et formål vinneren velger selv og et kunsttrykk fra Trude Tjensvold. 

Kom til Norge som 18-åring 

Ismaiel kom til Nore og Uvdal kommune som flyktning da han var 18 år. Han jobber i dag i flyktningetjenesten og er frivillig i Bolig for enslige mindreårige asylsøkere. 

«Vi må jo stille opp for hverandre. Vanskeligere er det faktisk ikke!» 

– Ismaiel Alokozai

– Prisvinneren har nedlagt en stor innsats for å få andre flyktninger integrert i lokalsamfunnet. Ismaiel har gjennom mange år bidratt til at andre flyktninger integreres og etableres i Norge, sier Isa Maline Isene, som har ledet juryen. Isene er styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.  

Juryen trekker også frem Ismaiels prisverdige engasjement innen likestilling. Juryen sier videre at: Ismaiel Alokozai jobber for at de som trenger hjelp, får det – både når det kommer til stort og smått. Hans fotfeste innen lokalsamfunnet sitt gjør han til en verdig – og viktig – vinner av Årets forbilde. 

Juryen har bestått av:  

  • Isa Maline Isene, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
  • Kjersti Falck, Foreldreutvalget for barnehager  
  • Alikha Haider, Ungdom & fritid 
  • Dana Manouchehri, LIM – likestilling, integrering, mangfold  

Det er kommuner og organisasjoner som foreslår kandidater til prisen.  

For mer informasjon om prisen, ta kontakt med: 

Trine Lise Hoffmann i Bufdir, telefon: 466 15 121 eller e-post: trine-lise.hoffmann@bufdir.no 

Ismaiel Alokozai2.jpg