Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Innhenter synspunkter om granskning av utenlandsadopsjoner

jente ser ut gjennom vindu
Getty Images

Nå innhenter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) synspunkter til granskningen, fra utenlandsadopterte og interesseforeninger, organisasjoner og stiftelser.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

I januar i år besluttet Barne- og familiedepartementet at det skal nedsettes et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner.

Bufdir har i den forbindelse fått i oppdrag fra departementet å innhente synspunkter fra de berørte om bl.a. hvilke opprinnelsesland som bør legges til grunn i granskningen. Bufdir har derfor invitert stiftelser, interesseforeninger og organisasjoner på adopsjonsfeltet til et innspillsmøte om dette, men vi er også interessert i å høre fra deg som er adoptert, men som ikke er tilknyttet noen interesseforening e.l.

I vår anbefaling til Barne- og familiedepartementet vil Bufdir også gå gjennom henvendelsene vi allerede har mottatt fra adopterte som er bekymret for at noe galt kan ha skjedd i deres adopsjonssak. Om du ikke har kontaktet Bufdir med en bekymring, men har innspill til granskningen, er vi takknemlig om du vil dele ditt synspunkt om:

  • hvilke land av de Norge har adoptert fra, som bør inngå i utvalgets undersøkelser
  • hvilken tidsperiode som bør granskes
  • hvorfor nettopp adopsjoner fra dette opprinnelseslandet i nettopp dette tidsrommet, bør granskes
  • eventuelle andre innspill til granskningen

Gi ditt innspill via sikker elektronisk melding innen 8. mars 2023 (skriv i emnefeltet «Innspill granskning saksnummer 2023/68429»).