Direktoratet har sagt opp rammeavtalene om rusplasser med Klokkergårdstiftelsen.

Direktoratet har erfart at stiftelsen over tid har hatt utfordringer med å levere forventet og nødvendig kvalitet i tjenestene til Bufetat, og gjennom ulike tilsyn er det avdekket urovekkende mange brudd på lov og forskrift. Det har over en lengre periode vært oppfølging med stiftelsen om nødvendige grep, uten at de har lyktes med å øke kvaliteten.

- Dette er krevende og viktige tjenester, som også er i utvikling. Vår oppfølging med Klokkergårdstiftelsen om utfordringer i driften har ikke gitt oss trygghet i at leverandøren har tatt våre signaler på tilstrekkelig alvor, sier anskaffelsesdirektør Magnus Askim.

Avtalen har fire måneders oppsigelsestid fra 1. november. Direktoratet og Bufetats regioner har et tett samarbeid med leverandøren og barneverntjenestene om oppfølging av de barna som i dag er plassert hos stiftelsen.​