Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bollywood-film om norsk barnevernssak

Divisjonsdirektør i Bufdir Kjetil Andreas Ostling står i dress og slips foran en grønn bakgrunn

I dag har filmen Mrs. Chatterjee vs Norway premiere, også i Norge. Filmen er basert på en historie fra 2011 som fikk mye oppmerksomhet.

Publisert

– Det er viktig å presisere at dette er en film, ikke en dokumentar. Filmen er basert på en indisk mors opplevelser med å miste omsorgen for sine barn i 2011, sier Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.

Saken i 2011 fikk stor oppmerksomhet, særlig i India, men også i Norge. I dag bor barna med morens familie.

Sterke påstander

I filmen påstås det at barna ble tatt fra foreldrene fordi moren var mentalt ustabil, at de spiste mat med hendene og sov i samme seng som foreldrene. Filmen viser til at dette skal være basert på kulturforskjeller mellom Norge og India. Det påstås også at det å flytte barn ut av sine hjem til fosterhjem gjøres for å tjene penger til saksbehandlere i barnevernet og at systemet i Norge er drevet av tilbud og etterspørsel på fosterhjem.

– Aller først; fosterhjem er ikke drevet av profitt. Det koster den norske staten store summer hvert år å tilby fosterhjem til barn som trenger det, slik at de får en trygg oppvekst. Og vi trenger flere fosterhjem, ikke færre. Ingen som ser filmen bør bekymre seg for at man kan kjøpe og selge barn i Norge – slik det kan fremstå her, sier Ostling.

Bufdir kan ikke kommentere detaljene i saken, men Ostling mener det er viktig å få frem at ingen mister omsorgen for sine barn på bakgrunn av f.eks. samsoving.

– Det å spise med hendene eller sove i samme seng som sine barn er ikke grunnlag for omsorgsovertagelse, slik det kan fremstå ut fra filmen. Det er svært strenge kriterierier som legges til grunn og det må påvises svært alvorlige forhold for at Barneverns- og helsenemnda skal vedta omsorgsovertagelse, sier Ostling.

Det påstås videre i filmen at barn går direkte til adopsjon når vedtak om omsorgsovertakelse er fattet. Det stemmer ikke, og er viktig for Bufdir å understreke.

Videre anføres det i filmen at foreldre ikke står fritt til å velge hvilken advokat som skal representere dem og at en advokat som gjør en god jobb for foreldrene kan bli fjernet fra saken av myndighetene. Det er direkte feil og viktig å presisere. Foreldre i denne type barnevernssaker har rett til fri rettshjelp. De står fritt til å velge hvilken advokat de selv ønsker og myndighetene kan ikke fjerne advokater fra deres viktige oppdrag med å representere foreldre i slike saker.

Samarbeid

Filmen ventes å få stor oppmerksomhet, særlig i hjemlandet India, og norske myndigheter har jobbet på tvers av ulike etater og departementer for å sikre norske interesser.

– Bufdir har kontinuerlig samarbeid med UD og norske ambassader hvor norsk barnevern får oppmerksomhet, og i denne saken har vi arbeidet mye med å sikre at riktig og god informasjon om det norske systemet kommer godt frem, sier Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør for internasjonal avdeling i Bufdir.