Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bedre utredninger med gode samfunnsøkonomiske analyser

Ung jente som sitter sammen med to andre venner.

Bufdir har laget en veileder for samfunnsøkonomiske analyser i barnevernet. Den skal sørge for bedre utredninger og godt beslutningsgrunnlag i tråd med utredningsinstruksen.

Publisert

– Bufdirs erfaring med samfunnsøkonomiske analyser i barnevernet er at noen problemstillinger er spesifikke for sektoren. Vi ser også at kunnskapen om barnevernsområdet og forståelsen av hva en samfunnsøkonomisk analyse skal inneholde, varierer mellom ulike utredningsmiljøer, sier Jon Andresen, fagdirektør for utredninger og samfunnsøkonomiske analyser i Bufdir.

Bufdir har derfor utarbeidet en sektorveileder for utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal benyttes i alle samfunnsøkonomiske analyser som Bufdir gjør i egen regi, eller hvor eksterne miljøer utreder med Bufdir som oppdragsgiver.

Hovedformålet med veilederen er at samfunnsøkonomiske problemstillinger i barnevernet håndteres likt på tvers av utredninger, uavhengig av hvilket miljø som utfører dem. Det vil gi beslutningstakere et bedre grunnlag for å prioritere mellom prosjekter, og ta gode beslutninger.

– Vi tror også at en del utredninger vil gjennomføres med høyere kvalitet og på kortere tid ved at dokumentet gir utredere en innføring i sentrale forhold ved barnevernet og hvordan man bruker eksisterende data og kunnskapskilder best mulig, sier Jon Andresen.

Har du innspill til forbedringer av veilederen? Ta kontakt med fagdirektør Jon Andresen.