Vil din barneverntjeneste delta i et spennende og viktig utviklingsarbeid?

Bufdir søker nå etter 10 barneverntjenester som ønsker å prøve ut en ny grunnmodell fra høsten 2020, og lyser i den forbindelse ut forsøksmidler til tjenester som vil delta. Målet med utprøvingen er å innhente erfaringer for å tilpasse grunnmodellen til barn og familiers behov, og behovet i tjenestene.

Grunnmodellen skal bidra til å styrke kvalitet, forutsigbarhet og likeverdighet i barnevernets hjelpetiltaksarbeid, og skal på sikt kunne tas i bruk av alle landets barneverntjenester.

Barneverntjenester som deltar i utprøvingen, vil få bidra i utviklingen av det faglige innholdet i modellen. I tillegg til økonomisk kompensasjon, vil tjenestene få opplæring, veiledning og tett oppfølging – og ikke minst muligheten til å videreutvikle eget hjelpetiltaksarbeid.


Søknadsfristen er 30. april 2020

Les mer om utlysningen og finn søknadsskjema