Bufdir har signert en felles erklæring med forpliktende tiltak for en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Onsdag 12. februar arrangerte Barneombudet et høynivåmøte om temaet. 35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter signerte en felles erklæring og forpliktet seg til minst to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året.

Mari Trommald signerte erklæringen med forpliktelser om at Bufdir skal arbeide videre med implementering av den digitale læringsressursen ‘jegvet.no’, og informasjon på ung.no.

 Vi støtter initiativet til en mer samlet og koordinert innsats for å trygge barn og unge - også på nett. Risikoen for negative opplevelser på nett øker i takt med unges digitale vaner, og det er bakgrunnen for vårt arbeid med undervisningsopplegget jegvet.no og informasjonskanalen ung.no, sier Trommald.

Barneombudet krever koordinering

I departementene er det mange planer, innsatser og tiltak spredt utover Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Totalt har 20 statlige etater fra seks ulike sektorer, og 50 organisasjoner til dels overlappende ansvar og tiltak rettet mot barns digitale liv.

 Det mangler en god oversikt over hva de ulike aktørene gjør. Det er både overlapping og blinde flekker i prosessene som pågår, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet krever at ett departement må koordinere og samordne innsatsen for en langvarig felles innsats.

 ​Lappeteppet må sys sammen og koordineringsansvaret må plasseres tydelig i ett departement, sier Bejer Engh.​

Fire utfordringer

På høynivåmøtet pekte barneombudet spesielt på fire utfordringer:

  • Det er nødvendig med mer helthetlig og samordnet innsats
  • Det som er ulovlig eller kan skade barn på nett må kunne stoppes, og barn må få god hjelp raskt
  • Vi trenger et kompetanseløft
  • Tiltak må være kunnskapsbaserte​

 

Mari Trommald signerer felleserklæringen til Barneombudet.

Mari Trommald signerer felleserklæringen til Barneombudet.