Vi vet at spørsmål og bekymringer ikke blir borte selv om skoler og hjelpetilbud er midlertidig stengt. Og vi vet at mange har ekstra mye å tenke på i tiden framover. Her er en oversikt over tilbud der dere kan få god veiledning og svar på spørsmål.

Redd Barna

Hos Redd Barna kan barn, ungdom og voksne finne informasjon om hjelpetjenester og hvor dere kan få hjelp og veiledning.

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom tilbyr råd og veiledning for ungdom 16–31 år. De har også utvidet tilbudet sitt med videosamtaler i en periode framover.

Mental Helse Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Fosterhjemsforeningen

Møter dere som fosterhjem spesielle utfordringer nå? Fosterhjemsforeningen svarer på spørsmål og tar imot innspill.

Organisasjonen for barnevernsforeldre

OBF vil framover arrangere digitale møter for foreldre som har barn med tiltak i barnevernet, og som trenger råd og veiledning.

Barn av rusmisbrukere

BaRsnakk er en chat-tjeneste for barn som har foreldre eller andre rundt seg som har et rusproblem, og som trenger noen å snakke med. Tjenesten er gratis, og du kan være helt anonym.

Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner