Selv om skoler og barnehager er stengt, oppfordres lærere og barnehageansatte til å følge opp barn de er bekymret for. – Vi ser at svært mange nå tar i bruk nettressursen SNAKKE, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir.

I forbindelse med at skoler og barnehager er stengt på grunn av koronapandemien, er mange ekstra bekymret for barn og unge som ikke har det bra hjemme. Men ikke alle syns det er like lett å ta den viktige samtalen. Nettressursen SNAKKE er et verktøy som er utviklet for å øve på å snakke med barn og unge om vanskelige temaer.

Lærere og foreldre snur seg nå mot nettet i en annerledes hverdag der alt annet er utilgjengelig. Besøkstallene for SNAKKE har økt med 267 % de to siste ukene, og vi har hatt 7600 besøkende. Bare på mandag 16. mars hadde nettsiden 1270 brukere. Det er en økning på 520 % sammenlignet med en vanlig mandag tidligere i år. En av ressursene på nettsiden er spillet SNAKKEsim, der man kan øve seg på å snakke med barn. Bruken av spillet har økt markant – fra 390 til 2062 gjennomspillinger på bare én uke.  

– Tallene viser at vi møter et stort behov, og hvor viktig det er å kunne tilby gode digitale ressurser som kan tas i bruk umiddelbart. Vi er glade for at mange som har brukt verktøyet, opplever å bli tryggere på å kunne håndtere sin bekymring for barn, sier Bruusgaard.    

Opplæringsplattformen SNAKKE er en del av regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut (2014–2017)». Den er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Nettressursen SNAKKE er gratis og tilgjengelig for alle.

snakke.png