Nå er det lenge siden det var vanlig hverdag i barnehager og skoler de fleste steder i landet. Når skoler og barnehager er stengt eller barn og unge må være hjemme i karantene i lange perioder, er det avgjørende at lærere og barnehagelærere gjør det de kan for å gi trygghet og støtte til de barna som ikke har det bra hjemme. 

Bufdir, Utdanningsdirektoratet og RVTS utarbeidet i fjor råd for hvordan lærere og barnehagelærere kan ha kontakt med og følge opp utsatte barn best mulig når skoler og barnehager er stengt. Rådene er nå oppdatert og er fortsatt svært aktuelle.

– For utsatte barn og unge kan en stabil hverdag i barnehage og skole være en viktig beskyttelsesfaktor. Nå har hverdagen vært uvanlig og skiftende i lang tid. Dette er krevende for både barn og voksne, men barnehagelærere og lærere har en viktig rolle som støttespillere og veiledere for både barn og foreldre i denne situasjonen, sier avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir. 

De oppdaterte rådene gir konkrete tips til hvordan lærerne og barnehagelærerne kan snakke med barna. Rådene beskriver hvordan lærerne og barnehagelærerne kan forberede samtaler med barna, hvordan samtalene kan gjennomføres best mulig, og hvilke konkrete spørsmål de kan stille barna.

Lærerne og barnehagelærerne oppfordres også til å ta i bruk fagressursene som ligger på https://snakkemedbarn.no/, der de kan øve seg på å snakke med barn om vanskelige temaer. 

Du finner de oppdaterte rådene her.

preview_COLOURBOX33786776.jpg