Nå som skoler og barnehager er stengt, er det avgjørende at lærere og barnehagelærere gjør det de kan for å gi trygghet og støtte til de barna som ikke har det bra hjemme. 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utdanningsdirektoratet og RVTS har i samarbeid utarbeidet oppdaterte råd for hvordan lærere og barnehagelærere kan ha kontakt med og følge opp utsatte barn best mulig når skoler og barnehager er stengt. 

– For utsatte barn og unge kan barnehage og skole til vanlig være en viktig beskyttelsesfaktor. Nå er ikke hverdagen vanlig lenger, og barnehagelærere og lærere har en viktig rolle som støttespillere og veiledere for både barn og foreldre i denne situasjonen, sier divisjonsdirektør Kjetil Andreas Ostling i Bufdir. 

De oppdaterte rådene gir konkrete tips til hvordan lærerne og barnehagelærerne kan snakke med barna. Rådene beskriver hvordan lærerne og barnehagelærerne kan forberede samtaler med barna, hvordan samtalene kan gjennomføres best mulig, og hvilke konkrete spørsmål de kan stille barna.

Lærerne og barnehagelærerne oppfordres også til å ta i bruk fagressursene som ligger på https://snakkemedbarn.no/, der de kan øve seg på å snakke med barn om vanskelige temaer. 

Du finner de oppdaterte rådene her.

preview_COLOURBOX33786776.jpg