I 2022 trer barnevernsreformen i kraft. Den skal gi mer ansvar til kommunene og styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Vi lanserer nå en første versjon av nettsider om reformen på bufdir.no. Her finner du informasjon om innholdet i reformen, de viktigste endringene og andre viktige prosesser. Nettsidene oppdateres jevnlig med mer relevant informasjon.

De viktigste endringene i barnevernsreformen er:

  • Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak
  • Kommunene får økt ansvar for fosterhjemsomsorgen/fosterhjem
  • Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven
  • Krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret