Det ble et litt annerledes morgenmøte for Bufetats ledelse da Kronprins Haakon var med på videolink fra sitt kontor på Skaugum.

— Det arbeidet som gjøres for barn og unge er utrolig viktig for det norske samfunnet. Hver dag, men særlig nå i denne krevende situasjonen. Så jeg vil takke dere for den ekstra innsatsen dere gjør nå. Det er en utrolig styrke ved samfunnet vårt at vi har systemer som tross alt fungerer veldig bra, sa Kronprinsen.  

Det var Bufdirs ledelse og regionsdirektørene i Bufetat som ga en statusoppdatering på arbeidet med barnevern og familievern. Direktoratet redegjorde for innsatsen som gjøres i det kommunale apparatet og kunne gi noen rykende ferske eksempler fra en god rapportering som kom fra kommunene i går. Kronprinsen berømmet arbeidet og stilte flere spørsmål om hvordan situasjonen nå er for de aller mest sårbare barna. Direktør i Bufdir Mari Trommald sa at hun er bekymret:  

— Vi blir bekymret når det ikke kommer inn meldinger og akuttvedtak går ned, det betyr at det oppdages mindre. Vi må regne med at familievold vil øke i denne tiden. Derfor er det viktig at familieverntjenesten er åpnet igjen, sa Trommald i møtet med Kronprinsen.  

Hun la også til:  

— Vi er bekymret for at tjenestene nå ikke ser barna. Derfor må ansatte oppsøke barna og ikke vente på at de melder selv. Det er vårt budskap nå: smittefrykten må avstemmes med behovet for godt arbeid overfor utsatte barn og unge.  

Kronprinsen sa at han regnet med at det var mye ekstra trykk på de ansatte i kommunale tjenester og i Bufetat under koronapandemien og takket for innsatsen:  

— Det at vi har kompetente, dyktige og omsorgsfulle folk som er der ute og kjemper for barns rettigheter og mennesker som er i en sårbar situasjon, og hjelper hele familien og alle som er berørt, er utrolig viktig. Også er vi alle sammen i en spesiell situasjon så jeg vil takke hver og en av dere for den innsatsen dere gjør. Takk for at jeg fikk være med på morgenmøte og lykke til videre – takk for den jobben dere gjør hver dag, men også i den spesielle situasjonen vi er i, avsluttet Kronprinsen.  

Kronprinsen.jpg