Krisesenteransatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner». Det ble klart tirsdag.

 -  I den situasjonen vi er i nå er det kanskje viktigere enn noen gang at krisesentrene har et tilbud, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Hun viser til at det har vært en økning i vold i nære relasjoner i flere land som har innført karantene og isolasjon.  

- Behovet for krisesentertjenester kan øke i en presset situasjon. Mange mennesker er bekymret for jobb eller helse. Belastningen øker på familier som allerede strever, sier Trommald.

Voldsutsatte skal ha et tilbud

Kommunene har plikt til å sørge for et krisesentertilbud til innbyggere som er utsatt for vold i nære relasjoner.
Mange sentre har rapportert om redusert bemanning.  At krisesenteransatte nå er tatt inn i oversikten over nøkkelpersonell som skal få ha barna sine i barnehage og på skole, betyr at flere vil ha mulighet til å være på jobb.  Det kan også være behov for at kommunen bistår med midlertidig personell med relevant utdanning, som psykologer, lærere eller barnehagelærere.

- Vold i nære relasjoner er alvorlig og kan få store konsekvenser. Derfor er det viktig at krisesentrene kan opprettholde et tilbud, sier Trommald.

Kan bli mangel på personell 

Hele landet er i en vanskelig situasjon og alle må bidra til å begrense smittespredning. Mange kan komme i karantene, bli smittet eller syke. Det kan bli mangel på personell. 

- I en slik situasjon må helsetjenesten prioriteres. Koronapandemien kan få innvirkning på bemanning og kapasitet ved krisesentrene. Dersom bemanningssituasjonen krever at færre kan få et tilbud, gir vi nå anbefalinger til kommunene om hva de skal gjøre, sier Trommald. 

Bufdir anbefaler følgende tiltak: 

  • Botilbud gis til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse. Brukere med barn bør prioriteres. 
  • I samarbeid med politiet vurderes det om voldsutsatte kan få andre beskyttelsestiltak enn krisesentertilbudet for en periode, for eksempel: voldsalarm, besøksforbud for potensiell voldsutøver, eller andre tiltak i hjemmet. 
  • Barn som bor på et krisesenter, bør få et digitalt skoletilbud.  

 Alternativ til dagtilbud 

- Det kan også være vanskelig å opprettholde et ordinært dagtilbud under pandemien, både på grunn av bemanningssituasjonen og behov for å begrense smittefaren, sier Trommald. 

Disse tiltakene anbefaler Bufdir kommunene: 

  • Døgnbemannet telefonvakt opprettholdes. 
  • Dagtilbud og samtaletilbud gis på telefon. 
  • Møter med andre hjelpeinstanser sammen med bruker foretas på telefon
  • Ingen gruppetilbud og felles aktiviteter for brukere.