I tråd med myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning har Bufdir besluttet å stenge alle familievernkontorer fra fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars.

Familieverntjenestene, herunder lovpålagt mekling, ansees ikke som kritiske samfunnsfunksjoner som må holdes åpne.

Det vurderes heller ikke som riktig å kreve at foreldre møter til lovpålagt mekling i den situasjonen landet nå er inne i. Meklinger må derfor utsettes. Dette gjelder også meklinger hos våre eksterne meklere. 

- Vi tar vårt ansvar i den nasjonale dugnaden på alvor og stenger derfor familievernkontorene for å unngå faren for smittespredning, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Veiledningstelefon åpen fra 16. mars   

Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 400 31 501.

Telefonen er betjent på hverdager mellom 09:00 – 14:00 fra 16. mars.