I den utfordrende tiden hele landet nå står i, må vi prioritere de aller viktigste oppgavene i barnevern og familievern.  

– Vi er i en svært krevende situasjon (som alle andre). Men grunnleggende verdier som barnets beste må ikke vike, samtidig som vi må ta smittevernhensyn, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.  

Koronapandemien gjør det sannsynlig at allerede sårbare barn og familier kan få det verre, dette skjer samtidig som barnevernstjenestene vil kunne slite med bemanning pga karantene/sykdom. Det er derfor nødvendig å prioritere mellom en rekke viktige oppgaver.  

Prioriteringer sendt ut

Bufdir har nå sendt ut et rundskriv/ retningslinjer til Fylkesmennene som skal informere kommunene om prioriterte oppgaver i barnevernet og familievernet, basert på en risikovurdering. Høyrisikosaker skal prioriteres: 

  1. Mottak og håndtering av akutte henvendelser, slik som akuttvedtak og omsorgsovertagelser.
  2. Oppfølging av akuttplasserte barn og hjelpetiltak til barn som er ansett som høyrisiko.
  3. Oppfølging av barnevernssaker hjemlet med tvangsparagrafer, følge opp barn på institusjon og i fosterhjem.

For å opprettholde de viktigste barnevernstjenestene, slik at sårbare barn for rett hjelp til rett tid er det viktig at barnevernsansatte får gjøre jobben sin.

– Vi understreker at det ikke bør gis føringer i en kommune som innebærer at ansatte i barnevernstjenesten blir avskåret fra all fysisk kontakt med barn og familier. Dersom alminnelige smittevernråd overholdes, kan for eksempel hjemmebesøk gjennomføres, sier Trommald.