Fra høsten 2020 øker Bufdir kapasiteten på videreutdanningene for ansatte i barnevernet med 84 nye studieplasser. Tilbudet er gratis for deltakerne, og Bufdir gir tilskudd som kan dekke øvrige utgifter.


Vil du ha gratis videreutdanning i barnevern? Søk nå. Oppstart fra høsten.

Videreutdanningene er basert på det daglige arbeidet i barnevernstjenesten og tilbys på deltid.

Alle videreutdanningene er på masternivå og gir 30 studiepoeng.

- I løpet av de siste tre årene har om lag 670 barnevernsansatte deltatt på videreutdanningene. Tilbudet har vært populært, og vi er nå oppe i et budsjett på nesten 45  millioner kroner til formålet neste studieår, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Tove Bruusgaard.

Videreutdanningene ved studiesteder i Oslo, Stavanger og Bergen, Trondheim og Tromsø favner følgende temaer:

  • Vurdering av barnets beste
  • Juss i barnevernfaglig arbeid
  • Relasjonskompetanse i barnevernet
  • Minoritetskompetanse i barnevernet
  • Barnevernfaglig veiledning
  • Barnevernledelse

- Dette er en unik satsing på kompetanse i barnevernet, og vi håper ledere og ansatte i kommunalt barnevern fortsetter å benytte seg av anledningen til kompetanseheving, sier Bruusgaard

Les mer om videreutdanningstilbudet, finn lenker til studiestedene og se hvordan du kan søke om opptak.

Anbefaler økt kompetanse og masterutdanning

Bufdir har finansiert videreutdanninger for ansatte i barnevernet i flere år. Denne satsingen ble intensivert i 2018, da regjeringen lanserte kompetansestrategien for kommunalt barnevern.  Formålet med strategien er å øke kvaliteten i kommunens tilbud til barn og familier, og  å forberede kommunene på barnevernsreformen.

Som en del av kompetansestrategien har Bufdir utredet kompetansekrav, innretning av masterutdanning og autorisasjon i barnevernet. I utredningen anbefaler vi at alle som i framtida skal arbeide med kjerneoppgaver i det kommunale barnevernet skal ha relevant femårig masterutdanning. Som en overgangsordning til de nye kompetansekravene har vi anbefalt at dagens ansatte må gjennomføre en relevant videreutdanning på masternivå.

Søknadsfrister og tilskudd

Videreutdanningene har frist i april og mai. Det må søkes direkte til den enkelte utdanningsinstitusjon.

For å gjøre det lettere for barnevernstjenestene å prioritere videreutdanninger for sine ansatte, har regjeringen en tilskuddsordning til barnevernfaglig videreutdanning. Den enkelte søker kan få inntil 110 000 kroner til å dekke vikar, reise, opphold og studiemateriell. Søkere fra Troms og Finnmark kan få inntil 150 000 kroner.

22. mai er siste frist for å søke tilskudd til deltakelse på videreutdanning, , les mer og søk om tilskudd.