Mandag og tirsdag denne uka arrangerte Bufdir i samarbeid med Stiftelsen SOR – på oppdrag fra Kulturdepartementet – et seminar om utviklingshemmede og menneskerettigheter. 

For aller første gang ble de det gjelder – de utviklingshemmede – invitert til å gi sine innspill til den kommende stortingsmeldingen.  

- I dag er det første gangen vi har invitert de utviklingshemmede for å fortelle fra sitt perspektiv hvordan de føler at sine menneskerettigheter blir ivaretatt. Det er både rart og litt flaut at det ikke er blitt gjort før, forteller kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Mangler grunnleggende rettigheter

Statsråden var selv tilstede på tirsdagen og deltok i gruppesamtaler. Mange utviklingshemmede mener deres grunnleggende menneskerettigheter ikke blir godt nok ivaretatt. Slik som Svein Andre Hofsø (40) fra Sandefjord:

- Jeg synes vi bør få mer brukerstyrt personlig assistanse slik at vi kan komme oss ut, fordi det er ikke alle med utviklingshemming som kommer seg ut alene, forklarer Hofsø.

Lars Åge Hynne (49), også fra Sandefjord, påpeker at det er mye politikerne kan gjøre:

- De kan justere grunnbeløpene for lønninger til utviklingshemmede, så man ikke jobber for ingenting. Også må man bli tatt på alvor, slik at man får den hjelpen man trenger på lik linje med alle andre i samfunnet, sier Hynne.

Seminaret ble lagt opp som en kreativ workshop med ulike aktiviteter og metoder som brainstormingsaktiviteter, gruppearbeid, miniforelesning, plenumsdiskusjoner og enesamtaler slik at alle deltakerne skulle få komme til ordet. De ulike sesjonene ble ledet av erfarne tilretteleggere og det ble særlig lagt vekt på temaene rett til arbeid, fritid, utdanning, eget hjem og selvbestemmelse.

Deltakerne var valgt ut i samråd med brukerorganisasjonene og på bakgrunn av at de har kompetanse og livserfaring på temaer av relevans for stortingsmeldingen.

- Det er av stor betydning at politikk og tiltak utarbeides i samråd med menneskene politikken gjelder.

Ny stortingsmelding

Utviklingshemmede er en gruppe som sjeldent blir hørt og som er lite synlige i den offentlige debatten. Seminaret var en milepæl i arbeidet med å fremme likestilling av funksjonshemmede, sier Kjersti Skarstad fra Bufdir. Hun var fagansvarlig for seminaret, og er også med på å skrive stortingsmeldingen.

Arbeidet med en ny stortingsmelding om alle funksjonshemmede og menneskerettigheter er nå godt i gang.

- Nå skal vi finne ut hvordan vi skal legge til rette for at det leves gode liv der alle får levd ut alle menneskerettighetene sine, sier Grande.

Ifølge Hofsø er det nå opp til ministeren å sørge for handling:

- Jeg håper at Trine Skei Grande tar saken i egne hender, det er det som er det viktigste, sier han.