Barnefattigdom

10 %

10 % av barn i Norge bor i familier med vedvarende lav inntekt. Det er store variasjoner mellom fylker og kommuner. 

Oppdragervold

1 av 5

Mer enn 1 av 5 barn har vært utsatt for mindre alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine, og 6 % har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine

Omsorgsovertakelser

1 545

1 545 barn og unge hadde et vedtak om omsorgsovertakelse i 2015.