Når er en situasjon akutt?

En akutt situasjon oppstår når et barn nylig har blitt utsatt for overgrep og det er fare for umiddelbar gjentakelse.

Hvis du mener at gjentakelsesfaren er lav, for eksempel fordi det er stor geografisk avstand mellom den antatte gjerningspersonen og barnet, er det ofte ikke behov for akutte tiltak.

Eksempler på akutte situasjoner

Du skal håndtere en situasjon som akutt når:

 • du blir vitne til at et barn blir utsatt for vold eller overgrep.
 • et barn forteller, eller har fysiske tegn på, at han eller hun nettopp har blitt utsatt for vold eller et seksuelt overgrep.
 • hvis det er fare for nye overgrep i nær fremtid. For eksempel at barnet etter skoletid skal tilbake til samme person og samme sted hvor overgrepene har funnet sted.

Slik griper du inn

Hvis et barn nylig er blitt utsatt for overgrep eller du mener at det er fare for nye overgrep, må du håndtere situasjonen umiddelbart.

 • Sørg for at barnet er trygt og får hjelp.
 • Hvis barnet trenger legehjelp, ta kontakt med legevakt/ambulansetjenesten.
 • Varsle din nærmeste eller ansvarlige leder så fort som mulig. Det er leders oppgave å varsle politiet og barnevern.
 • Ta selv kontakt med politiet og barnevern hvis det ikke er mulig å få umiddelbar kontakt med lederen din.
 • Avklar alltid med barnevern og/eller politi om eller hvordan pårørende skal informeres. Dette må gjøres så raskt som mulig og i samråd med barnet så sant foreldrene ikke er mistenkte.
 • Ikke skift klær på barnet. Snakk med barnet/ungdommen og forklar dette hvis han/hun selv ønsker å skifte klær. Hvis barnet/den unge likevel velger å skifte klær, oppbevar klærne til politi eller barnevern kommer.
 • Ikke bad eller vask barnet, eventuelt snakk med barnet/ungdommen om hvorfor han eller hun bør vente med å dusje.
 • Hvis overgrepet kan ha skjedd på stedet du befinner deg, så lås av rommet hvor det kan ha skjedd.
 • Hvis det er gjenstander som kan være relevante, som pc, telefon, dokumenter og lignende, så skal du oppbevare disse trygt til politiet overtar dem.

Når politiet og barnevernet ankommer overtar de ansvaret videre.