Rettighetene til personer med utviklingshemming

Ansatte i kommunal og statlig sektor vil kunne finne frem til rettighetene til personer med utviklingshemming i denne oversikten. Pårørende og personer med utviklingshemming vil også kunne finne nyttig informasjon.