Rettighetene til personer med utviklingshemming

Ansatte i kommunal og statlig sektor vil kunne finne frem til rettighetene til personer med utviklingshemming i denne oversikten. Pårørende og personer med utviklingshemming vil også kunne finne nyttig informasjon.

Publisert 28. september 2016.
Oppdatert 24. mai 2017.