Seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming

Test deg selv: Opplæring og øvelse i bruk av retningslinjene

Disse casene kan brukes til å øve på retningslinjene, enten på egenhånd, men helst i en personalgruppe