Hvordan opplever transpersoner arbeidslivet? Hvilke helseutfordringer er særskilte for bifile? Har lesbiske og homofile ungdommer noen spesielle utfordringer i skolehverdagen? I dette faktaheftet har LHBT-senteret sammenfattet norsk forskning fra de siste årene. Heftet består av en introduksjonsdel og åtte temadeler hvor det først gis et overblikk over de ulike sektorene før vi punktvis presenterer relevante forskningsfunn. Faktaheftet er spesielt rettet mot deg som er ansatt i departement, direktorat, fylke og kommune, og som skal inkludere et lhbt-perspektiv i arbeidet, men også arbeidsgivere og HR-ansatte generelt, samt journalister, forskere, studenter og andre kan ha nytte av heftet.

59 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.