Henvendelser (akutt) utenom ordinær arbeidstid:

  • Kvammen akuttinstitusjon 466 17 590

Se rutiner for inntak til akutt

Avdelinger under enhet for inntak, region Midt-Norge

Felles e-postadresse: RM.Enhet.for.Inntak@bufetat.no

Enhet for inntak, region Midt-Norge, avdeling Trondheim
Telefon: 466 17 510
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim

Enhet for inntak, region Midt-Norge, avdeling Ålesund
Telefon: 466 17 510
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Ansatte ved enhet for inntak, region Midt-Norge

Ansatte og kontaktinformasjon, enhet for inntak region Midt-Norge