Telefon: 466 18 553

e-post: beatececilie.holm@bufetat.no

Besøksadresse: Grønland 68, 3045 Drammen
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Du kan lese mer om funksjonell familieterapi i familievernet og se filmen om FFT på familievernkontorets hjemmeside. 

Hva er FFT?

Funksjonell familieterapi (FFT) er et frivillig behandlingstilbud for familier hvor en ungdom (11-18 år) viser bekymrende atferd. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.

Ønsker du tilbud om FFT?

Familier som ønsker tilbud om FFT kan ta direkte kontakt med FFT leder Beate Cecilie Holm på telefon 466 18 553 eller e-post beatececilie.holm@bufetat.no. Det er ikke nødvendig med henvisning. 

For mer informasjon om FFT som behandlingsmetode, kontakt Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).