Mari Trommald har vært direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) siden 2010.

Født

1962

Utdannelse

Dr. med., Nevrofysiologisk institutt, Universitetet i Oslo (1995)

Cand. med. (1988)

Erfaring

  • Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) (2010-)
  • Ekspedisjonssjef i Kommunetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet (2009-2010)
  • Viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF (2007-2009)
  • Spesialrådgiver og konstituert ekspedisjonssjef i Spesialisthelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet (2006-2007)
  • Prosjekt- og avdelingsdirektør, Helsedirektoratet (2002-2006)
  • Helsetjenesteforskning (1998-2002)
  • Klinisk erfaring fra allmennpraksis og som tilsynslege (1990-1991 og 1997-2002)
Publisert 12. oktober 2016
Oppdatert 24. april 2017