Sentralbord: 466 15 000 
Åpningstid 08.00 - 15.45 (15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@bufdir.no

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo
Fakturaadresse: Bufdir, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende til direktoratet sendes til Bufdir, Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo.

Sende bekymringsmelding? Ta kontakt med kommunen din. 

Publisert 24. august 2018.
Oppdatert 09. november 2018.