Sentralbord: 466 15 000 
Åpningstid 08.00 - 15.45 (15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@bufdir.no

eDialog (Les mer om dette
Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

Fakturaadresse: 

  • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
  • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
  • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
  • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Organisasjonsnummer: 986 128 433 

Sende bekymringsmelding? Ta kontakt med kommunen din. 

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende til direktoratet sendes til Bufdir, Postboks 6299 Etterstad, 0603 Oslo.