Aktivitetsplikten - slik arbeider dere for likestilling

Her finner dere veiledning, råd og hjelpeverktøy til arbeidsmetoden og det aktive, målrettetede og planmessige likestillingsarbeidet.

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom en bestemt arbeidsmetode i fire steg.

Arbeidsmetoden skal brukes på områdene

  • rekruttering 
  • lønns- og arbeidsvilkår
  • forfremmelse og utviklingsmuligheter
  • tilrettelegging
  • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

I tillegg skal arbeidsgiver jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Det som er nevnt i listen er obligatorisk, men ikke uttømmende. Hvis det er andre områder på arbeidsplassen hvor dere oppdager risiko for diskriminering, skal dere jobbe med dette. Et eksempel kan være arbeidsmiljøet.

Slik skal dere gjennomføre prosessen 

Fig 1 arbeidsgivere.png

Figur 2. Arbeid for likestilling i offentlige og store private virksomheter: undersøke, analysere, iverksette tiltak, evalurere resultater.

Trinn 1. Undersøke risiko og hindre
Trinn 2. Analysere årsaker
Trinn 3. Identifisere og iverksette tiltak
Trinn 4. Evaluere resultater

 

Å fremme likestilling og hindre diskriminering er et kontinuerlig arbeid. Måling av resultater og evaluering av tiltak blir en del av det neste arbeidet for å undersøke risikoer og hindre (trinn 1).