Ta gjerne kontakt med oss!

 

Portrett av Anna Bjørshol
Anna Bjørshol, avdelingsdirektør

Avdeling for likestilling og universell utforming

Tlf: 466 15 153
E-post: anna.bjorshol@bufdir.no   

 

 

Generisk portrett


Kjersti Høimyr Almenningen, rådgiver

Arbeidsområde: Aktivitets- og redegjørelsespliktene, handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse, omdømmeundersøkelse.

 

Tlf: 480 61 053
E-post: kjersti.hoimyr.almenningen@bufdir.no

 

 

Portrett av Mali Asmyhr

Mali Gulbrandsen Asmyhr, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Aktivitets- og redegjørelsespliktene, de regionale sentrene for likestilling og kjønnslikestilling.

 
Tlf: 416 77 134
E-post: maligulbrandsen.asmyhr@bufdir.no

 

Portrett av Gada Azam
Gada Ezat Azam, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering. Oppfølging av regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering og regjeringens strategi mot hatefulle ytringer.


Tlf:  977 90 124
E-post: gada.ezat.azam@bufdir.no

 

Generisk portrett

Peter Botheim, rådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming knyttet til bygg og IKT.


Tlf. 417 61 846
E-post: peter.botheim@bufdir.no 

 

 

Ingeborg Bjark, portrett

Ingeborg Bjark, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming. Ordningen med ledsagerbevis, oppfølging av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Tlf. 466 19 839
E-post: ingeborg.bjark@bufdir.no 

 

 

Portrett av Marius Bø
Marius Enge Bøe, rådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering særlig knyttet til kjønn. Kjønnsdelte utdanningsvalg.

 
Tlf: 466 15 989
E-post: marius.engeboe@bufdir.no 

 

 

Generisk portrett

Eirik Aimar Engebretsen, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering, særlig knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet, -uttrykk og -karakteristika

 

E-post: eirikaimar.engebretsen@bufdir.no

 

 

 
Anders Erisken, portrett
Anders Eriksen, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming av kollektivtransport, nettverk for universell utforming i kollektivtransport, oppfølging av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tlf. 466 19 812
E-post: anders.eriksen@bufdir.no   

  

Generisk portrett


Sissel Frøberg, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling, ikke-diskriminering og mangfold.

 

Tlf: 958 05 788
E-post: sissel.froberg@bufdir.no

 

 

Generisk portrett


Elin Beate Grotnes, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering særlig knyttet til kjønn.

 

Tlf: 970 61 578
E-post: elin.grotnes@bufdir.no

 

Generisk portrett


Marianne Holden

Arbeidsområde: Likestilling for utvikling (LIKE), faglig samarbeid om kjønnslikestilling mellom Norge og myndigheter som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling.

 

E-post: marianne.holden@bufdir.no

 

Portrett Inger Marie Hølmebakk

Inger-Marie Hølmebakk, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Universell utforming av bygg og uteområder, byggfaglig nettverk for universell utforming 


Tlf. 994 43 675
E-post: Inger-Marie.Holmebakk@bufdir.no

 

Tone Alexandra Larsen, portrett
Tone Alexandra Larsen, seniorrådgivar

Arbeidsområde: Universell utforming av IKT, drift av UnIKT forum, oppfølging av handlingsplan for universell utforming.


Tlf. 466 14 340
E-post: tone.alexandra.larsen@bufdir.no

Generisk portrett


Maren Anna Lervik, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering, særlig knyttet til nedsatt funksjonsevne. Aktivitets og redegjørelsespliktene.

 

E-post: marenanna.lervik@bufdir.no

 

Portrett av Nora Mehsen
Nora Mehsen, seniorrådgiver (i permisjon)

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering, særlig knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet, -uttrykk og -karakteristika og etnisitet og religion.


Tlf: 466 15 704
E-post:nora.mehsen@bufdir.no

 

Generisk portrett


Vanja Palavra

Arbeidsområde: Likestilling for utvikling (LIKE), faglig samarbeid om kjønnslikestilling mellom Norge og myndigheter som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling.

 

Tlf: 46615719
E-post: vanja.palavra@bufdir.no

 

Portrett av Karen Sofie Pettersen
Karen Sofie Pettersen, seniorrådgiver (i permisjon)

Arbeidsområde: Likestilling, ikke-diskriminering og mangfold. 


Tlf: 466 16 502
E-post: karensofie.pettersen@bufdir.no

 

 

Katrine Røren, portrett

Katrine Røren, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering.


Tlf. 466 17 907
E-post: katrine.roren@bufdir.no

  

 
Portrett av Cecilie Sandness
Cecilie Håkonsen Sandness, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke diskriminering særlig knyttet til funksjonsnedsettelse og spesielt på områdene skole og arbeid. CRPD prosjektet, likestillingskonsekvenser av covid-19 og 0-24 samarbeidet. 

Tlf: 466 19 102
E-post: cecilie.hakonsen.sandness@bufdir.no

 


Vera Sofien Borgen Skjetne

Arbeidsområde: Etnisk diskriminering, rasisme, kjønnslikestilling og aktivitets og redegjørelsespliktene.  

Tlf: 905 31 935
E-post: verasofie.borgenskjetne@bufdir.no

 

 

Portrett av Kristine Vierli
Kristine Vierli, seniorrådgiver

Arbeidsområde: Likestilling og ikke-diskriminering særlig knyttet til nedsatt funksjonsevne. CRPD-prosjektet.

Tlf: 909 82 400
E-post: kristine.vierli@bufdir.no

 

 

 

Foto av Anna Bjørshol: Nyebilder.no, Foto av Gada Azam: Privat, Alle andre foto: Trond Isaksen