Likestilling og ikke-diskriminering

Tall og fakta

85 000 personer med nedsatt funksjonsevne ønsker arbeid

Tall og fakta

16 %

16 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig å få endene til å møtes.