Ungdommer på Vestlandet trenger familiehjem

- Vi vil ikke bare leve for oss selv. Vi vil bety noe for andre, sier Inger Hindenes (64). Derfor er den tidligere sykepleieren familiehjem på fulltid. Familiehjem er et statlig oppdrag på heltid, med godtgjørelse tilsvarende full årslønn. Familiehjem må ha relevant erfaring og/eller utdanning. Mange familiehjem har erfaring som kommunale fosterhjem. Familiehjem er tiltak for ungdom, det betyr at oppdraget ofte er av kortere varighet. Ordinær kontrakt mellom deg som familiehjem og Bufetat er normalt tre år. De fleste som blir familiehjem trives så godt at de fortsetter etter første oppdrag er avsluttet. Les intervjuene med Inger Hindenes og Beate Vabø. Her finner du også informasjon om ledige oppdrag i Vestland og Rogaland.

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene