Bufetat søker familier i Nord-Norge som kan være en omsorgsbase for barn og unge som har behov for et hjem å komme til.

Å være statlig fosterhjem betyr at du er i 100 % engasjement, som oppdragstaker. De familier vi søker etter bør ikke ha hjemmeboende barn. 

Familiene vi søker bør bo i Alta, Lakselv, Kirkenes, Hammerfest, Vadsø, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Narvik, Svolvær, Sortland, Stokmarknes, Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen eller Brønnøysund. 

Krav til utdanning

Som statlig fosterhjem må du ha minimum treårig relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Relevante utdanninger er helse- og sosialfagutdanninger eller pedagogutdanninger. 

Krav til erfaring 

 • Erfaring med å være fosterforelder eller annen særlig relevant erfaring fra f.eks. institusjonsarbeid eller opplæring. 
 • Kan jobbe faglig målrettet utviklingsarbeid.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God evne til å organisere og koordinere samarbeid med mange samarbeidspartnere -  skole, helse, den unges familie og nettverk, fritidsarenaer.
 • Kunne motta veiledning og opplæring – individuelt og i gruppe, samt nyttiggjøre seg denne.
 • Følge opp planer og utredninger.
 • Støtte og motivere den unge til skolegang/ dagtilbud.  

Vi kan tilby

 • Et utfordrende og givende oppdrag i eget hjem 
 • Regelmessig veiledning individuelt og i gruppe 
 • Opplæring 
 • Arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning 
 • Avlastning og friperioder 

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring som følger: 

 • Grunnbeløpet 1G er pr. 1.5.2020 på kr. 101 351,-
 • Laveste godtgjøring starter på 4,1 G (415.439,10,-)
 • Arbeidsgodtgjørelse for hjem med høyskoleutdanning er minimum 5,4 G
 • Utgiftsdekningen er på kroner 9.028,11,- pr. mnd ved plassering. Det tilbys avlastning og tilrettelegges for friperioder ihht. oppdragsavtale.

Barn og unge som skal bo i statlige fosterhjem har behov for spesialisert kompetanse og oppfølging fra omsorgspersoner utover det ordinære fosterhjem med forsterkning kan tilby. Noen barn har omfattende hjelpebehov som krever bistand og samordning av tiltak fra flere hjelpeinstanser 

De trenger voksne som støtter opp rundt det å kunne mestre hverdag og skole, og som legger til rette for en god overgang til voksenlivet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten Nord-Norge på telefon 466 15 430 eller e-post fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.