Familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold.

Familiehjemmet følges opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell veiledning i tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Krav til familiehjem

En av de voksne er engasjert av Bufetat på heltid og inngår oppdragsavtale om lønns- og øvrige betingelser. I utgangspunktet er det ønskelig at den voksen som er oppdragstaker har relevant utdanning. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for dette kravet.

Familiehjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring eller annen opplæring. I tillegg vil familiehjemmene motta opplæring særskilt knyttet til de ulike oppdragene og blir gitt generell kunnskap på fagfeltet.

Vi har ledige oppdrag som familiehjem.

Spørsmål? 

Ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.

Publisert 21. april 2015
Oppdatert 14. november 2019