Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.

Dere inngår avtale med kommunen eller bydelen

Besøkshjem inngår avtale med kommunen eller bydelen om omfang og innhold i oppdraget, her avtales også hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde.

Har du spørsmål eller ønsker å bli besøkshjem?

Ønsker du å bli besøkshjem kan du kontakte barneverntjenesten i kommunen din for mer informasjon. Bor du i Oslo kan du kontakte en bydel.

Ledige stillinger som besøkshjem kan utlyses offentlig.

Publisert 21. april 2015
Oppdatert 14. november 2019