Visste du at å være et familiehjem er et alternativ til en vanlig jobb? Nå er det behov for flere familier som kan åpne hjemmet sitt for en ungdom. Kjenner du noen som kan egne seg?

- Vi trenger flere resurssterke familier som ønsker å gjøre en forskjell, og som kunne tenke seg å jobbe hjemme en periode, sier avdelingsleder Sissel Grande ved Kirkenær barnevern – og omsorgssenter. 

Å være et familiehjem er en krevende, men givende jobb. Familiene skriver kontrakt for tre år om gangen, der én av de voksne er engasjert i oppdraget på fulltid. Personen i oppdraget mottar 100% godtgjørelse fra Bufetat.

Grande håper flere som kunne tenke seg å gjøre noe annet en kortere eller lengre periode i livet blir oppmerksomme på denne jobbmuligheten:​

– Før tenkte mange at dette er noe en må gjøre i mange år, men har du gjort én plassering eller tre, så har du gjort en kjempeinnsats. Selv et par år i fosterhjem vil kunne gi ungdommen et helt annet grunnlag for voksenlivet enn det ellers ville fått, sier hun.

Ungdommer som trenger et nytt hjem er forskjellige, men de har mange av de samme behovene: De trenger å bli møtt med respekt, forståelse og støtte. 


Givende å se positive endringer

Grande mener at mediebildet har bidratt til at det virker skummelt å ta til seg ungdom. Det synes hun er synd. De færreste er kriminelle, de færreste ruser seg og de færreste utagerer:

-  Alder er ikke avgjørende for hvor krevende et barn eller en ungdom er å følge opp. Det avgjørende er hva de har opplevd og hvordan de har taklet det. Noen barn og unge er mer robuste enn andre, uavhengig av alder. Ungdommer kan være lettere og de kan være mer krevende å følge opp enn små barn. Det varierer. Deler av tiden er det nok tøft. Men det er også givende.

Hun viser til at undersøkelser viser at de aller, aller fleste som har tatt imot ungdommer svarer at «å være fosterforeldre kan være tøft, men det er verdt det.» 9 av 10 svarer at «Å oppleve positive endringer hos barnet» er en av de tre beste tingene med å være fosterhjem.​

Etterlyser voksne med overskudd

Ungdommene som trenger nye familier har ofte sittet for mye inne. De er ikke vant til å ha venner og være med på ting. De trenger voksenpersoner som kan ta de med ut å gjøre ting - gi de nye opplevelser:

- Dette er ungdommer som har hatt det trasig i livet sitt og de trenger voksne som kan gjøre en forskjell for dem. Vi ser derfor etter personer som har lyst, tid og overskudd, sier Grande.  

Videre trekker hun frem tre suksesskriterier for nye statlige hjem: familiene bør bo i nærheten av en videregående skole (å pendle fungerer dårlig for disse ungdommene), egne barn er over ti år gamle og at familien ikke har andre fosterbarn boende hos seg. ​

Kjenner du noen som kan egne seg som familiehjem eller beredskapshjem? Les mer om hva det innebærer her, eller tips en venn. ​