Foto: Tine Poppe

Hvordan bli fosterhjem

Snakk med oss

Vi har rådgivere du kan snakke med. Vi informerer blant annet om hva det innebærer å være fosterhjem, hvordan det påvirker hverdagen din, økonomiske godtgjørelser og eventuelle konsekvenser for din arbeidssituasjon.

Det er flere måter å få informasjonen på:

  • Du kan kontakte din lokale fosterhjemstjeneste via kontaktskjema eller e-post
  • Du kan ringe oss
  • Du kan møte oss på kontoret vårt
  • Du kan være med på et informasjonsmøte hos oss
  • Vi kan komme hjem til deg for en samtale

Fosterhjem for barn du kjenner

Familiemedlemmer og slektninger som tanter, onkler og besteforeldre er ofte godt egnet som fosterforeldre. Det samme gjelder barnets nettverk, som fotballtrenere, lærere eller venner. Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk.

Møt oss

Egenpresentasjon og hjemmebesøk

Dersom du ønsker å gå videre i prosessen, kan du helt uforpliktende fylle ut et egenpresentasjonsskjema der du forteller litt om:

  • Familiesituasjon
  • Boligforhold
  • Arbeidssituasjon
  • Helse

Hvis du ønsker å starte prosessen i Oslo fyller du ut dette egenpresentasjonsskjemaet, og sender det per post til:

Barne- og familieetaten
Fosterhjemstjenesten
Postboks 6726 St. Olavs plass
0130 Oslo

Fosterhjemstjenesten i Oslo ønsker også å komme i kontakt med familier som bor innenfor to timers kjøretur utenfor Oslo. 

Hvis du er bosatt i andre deler av landet fyller du ut dette egenpresentasjonsskjemaet, og sender det per post til:

Fosterhjemstjenesten i (sett inn din lokale fosterhjemstjeneste)
Bufetat
Postboks 2233
3103 Tønsberg

Du skal ikke benytte e-post fordi skjemaet inneholder taushetsbelagt informasjon om personopplysninger.

Når vi har mottatt skjemaet, vil fosterhjemstjenesten ta kontakt med deg.

Delta på kurs

PRIDE (Parent Resources for Information, Development, and Education) er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre PRIDE-kurs. Før du kan melde deg på PRIDE-kurs må du ha levert egenpresentasjonsskjema til din lokale fosterhjemstjeneste per post og fått dette godkjent.

Det finnes ulike typer PRIDE-kurs

PRIDE grunnkurs er på 30 timer, fordelt på enkeltsamlinger og helgesamlinger. Hele kurset er gjennomført på 3-4 måneder. Kurset er gratis.

Kursdeltakere som har lang reisevei blir tilbudt overnatting på hotell.

Mange fosterhjemstjenester tilbyr også komprimerte utgaver av PRIDE grunnkurs for deltakere med relevant erfaring eller som av andre grunner ikke kan følge et ordinært grunnkurs.

Hjemmebesøk og samtaler

Mellom kurssamlingene arbeider du med hjemmeoppgaver og mottar hjemmebesøk. Tilsammen skal det gjennomføres 4 hjemmebesøk eller samtaler: ett før, to mellom og ett etter kurssamlingene. Kurslederne skal ha samtaler med alle i fosterhjemmet.

Ungbokurs

Fosterhjemstjenesten i Ski og Fosterhjemstjenesten i Sarpsborg tilbyr også Ungbokurs - et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem for ungdom er noe som passer for familien din.

Godkjenning

Når du har gjennomført PRIDE-kurs blir du forhåndsvurdert av fosterhjemtjenesten, og eventuelt gitt en anbefaling om å bli fosterhjem.

Det er barneverntjenesten i kommunen din som formelt godkjenner deg som fosterhjem.

Rett familie til rett barn

Det er viktig å finne det rette fosterhjemmet til det enkelte fosterbarn. Barnet og barnets familie har rett til å uttale seg om valg av fosterfamilie. I noen tilfeller kan det derfor ta litt tid før du blir kontaktet om et konkret barn.

Før barnet flytter inn blir fosterhjemmet som regel kjent både med fosterbarnet og barnets familie.

Fosterfamilien må fremlegge helseattest. Dette får du hos din fastlege.

Fosterfamilien må også fremlegge politiattest. Alle strafferettslige reaksjoner vil vises på attesten (ikke forenklede forelegg).

Finn din lokale fosterhjemtjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Publisert 26. juli 2013.
Oppdatert 09. mars 2017.