Tid:

På denne siden finner du oversikt over informasjonsmøtene i Sør-Rogaland i år.

Det avholdes flere informasjonsmøter om fosterhjem i 2021 i Stavanger og i  omegnskommunene rundt Stavanger i løpet av året. Det er et stort behov for fosterforeldre til fosterbarn i alle aldre, men særlig til barn og ungdom i skolealder og til søsken.

Bufetat følger smitteutviklingen og tiltak nasjonalt og lokalt tett. Dersom situasjonen tillater det vil møtene bli arrangert stedlig som planlagt. Hvis ikke så kan møtene bli omgjort til digitale møter du kan delta på fra sofakroken. Alle påmeldte vil få informasjon før møtet.

 

Informasjonsmøter om fosterhjem i Stavanger og omegn 2021

Informasjonsmøter om beredskapshjem i Stavanger 2021

Vil du vite mer?

Da kan du kontakte oss på fosterhjemtjenesten sin kontakt telefon 466 19 694 i tidsrommet 08.00 - 15.00 eller på mail fosterhjem-stavanger@bufetat.no