Oversikt over diverse samlingar, føredrag og arrangement for fosterheimar

Opplæringsprogram for nye fosterforeldre og fosterforeldre i slekt og nettverk

Bufetat benytter Pride ved all rekruttering og opplæring av fosterforeldre i Noreg.

Pride er eit kompetansebasert opplæringsprogram som forebur, utviklar og støttar fosterheimar. Pride tyder "stolthet" på norsk, og noko av målsettjinga med Pride er å gjera fosterforeldra stolte. 

Opplæringsprogram for nye fosterforeldre 2022

Opplæringsprogram for fosterforeldre i barnets familie og nære nettverk 2021