Det er flere ulike ungdommer som trenger et hjem nå. De trenger ikke et hjem for hele oppveksten, men for en periode frem mot en selvstendig voksentilværelse. Noen av ungdommene bor i beredskapshjem eller på institusjon, og ønsker å bo i fosterhjem. Ungdommene er svært forskjellige og har ulike behov for oppfølging, derfor trenger vi også ulike fosterfamilier.

Kanskje kan nettopp du være med på å gjøre en forskjell for en ungdom i ditt nærområde?  

Det viktigste for oss er at du tilfredsstiller generelle krav til å fosterhjem og evner å samarbeide godt rundt barnet/ungdommen. Det kan være behov for at en voksen i familien frikjøpes fra ordinært arbeid for en kortere eller lengre periode.

Engasjerte, tydelige og rause voksne oppfordres til å ta kontakt med oss for å finne ut om dette er noe som kan passe din familie. Dere vil få veiledning, oppfølging og tilbud om kurs.

Noen tror de er for gamle til å være fosterhjem, men du kan fint være i 50- eller 60- årene. Det viktigste for oss er at du tilfredsstiller våre generelle krav og evner å se fosterbarnets behov og gi den oppmerksomheten og kontakten som trengs. 

For mer informasjon ta kontakt med rådgiver Anne Lena Røberg på telefon 466 15 954, eller Anna Lossius Meisingseth på telefon 466 15 859.