Tid:
14 oktober 2021 16:00 - 03 november 2021 20:00
Sted:
Kristiansand
Adresse:
Tordenskjoldsgate 65
Kursdager:
 • Torsdag 14.10.21 kl. 16:00 – 20:00
 • Onsdag 20.10.21 kl. 16:00 – 20:00
 • Lørdag 30.10.21 kl. 14:00 – 18:00
 • Onsdag 03.11.21 kl. 16:00 – 20:00

Dette kurset er et gruppetilbud til fosterforeldrenes egne barn, og bygger videre på familiesamlingen i PRIDE. Kurset passer for dere som er mellom 8 og 12 år og har fostersøsken.

Gruppestørrelse vil være opp til 10 deltagere. I forkant av oppstart av kurset/gruppetilbudet vil kursledere gjerne komme hjem til dere for at dere skal få en grundigere informasjon om innhold og hensikt med tilbudet, kunne drøfte deres forventninger, også med fokus på taushetsplikt vs opplysningsplikt. 

Kurslederne vil også ha en samtale med barna/ungdommen som skal delta. Dette for å bli kjent med barna og ungdommen, kunne fortelle om gruppetilbudet og hvorfor vi tenker det vil være nyttig for dem.

Målsetting for samlingene

 • Å skape et sted hvor egne barn blir sett og hørt i fellesskap med andre i samme situasjon.
 • Å bli bedre rustet til å håndtere forandringene i tilværelsen. 
 • Å skape et trygt fora der barn/ungdom har tillit til at de har kontroll på det som videreformidles til foreldre og barnevern.
 • Å få en opplevelse av fellesskap gjennom å dele og kjenne seg igjen i andre.
 • Å lage en rød tråd som foreldre og barnevern kan arbeide videre med.

Det er lagt opp til 4 samlinger. De tre første samlingene er for barn/ungdommer sammen med 2 kursledere og med en varighet på 4 timer. Den siste samlingen har en varighet på 3 timer, og her vil foreldre og barneverntjeneste bli invitert med.

Hensikten med kurset

Gjennom deltakelse ønsker vi at fosterfamiliens egne barn får sitt eget sted med fokus på gleder og utfordringer ved det å være fostersøsken. Kurset er
bygd opp med elementer fra både veiledning og opplæring. Det vektlegges å skape rom for barnas og ungdommenes impulsivitet, og møte dem der de til
enhver tid er. Det er likevel viktig at de får tilført den kunnskap som er forutsetningen for å kunne forstå sin egen, fostersøskenet og den nye totale
familesituasjonen de befinner seg i. Kunnskap vil skape større rom for å tåle og håndtere vanskelige situasjoner. 

Påmeldingsfrist

Påmelding innen 1. oktober.

Kursledere

 • Mona Eieland Ording
 • Irene Sande

Mer informasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Mona Eieland Ording via e-post mona.eielandording@bufetat.no eller telefon 466 18 286, alternativt Irene Sande på e-post irene.sande@bufetat.no eller telefon 466 18 304.

Kurs for fostersøsken

Obligatoriske felter er merket med *.