Oppdrag på fulltid i eget hjem mot arbeidgodtgjørelse tilsvarende full årslønn.

Statlige familiehjem er et forsterket fosterhjem for ungdom over 12 år som ikke kan bo hjemme. I noen tilfeller kan det være aktuelt at barn under 12 år blir plassert i familiehjem. Å være familiehjem er å arbeide med ungdom som trenger voksne som er til stede. Familiehjemmene gir tilbud til ulike ungdommer med ulike utfordringer og samarbeider tett med omgivelsene for at ungdom skal bli best mulig i stand til å takle voksenlivet.

Statlige familiehjem må ha:

 • Relevant erfaring og/eller utdanning
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid.
 • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge.
 • Være interessert i skoleoppfølging og selvstendighetstrening for at bistå barn med en best mulig overgang til «voksenlivet».

Vi tilbyr:

 • Statlig standardkontrakt
 • Oppdrag tilsvarende full tid
 • Opplæring og veiledning
 • Oppfølging av familiekonsulent
 • Relevante kurs
 • Tlhørighet til andre erfarne familiehjem
 • Døgnkontinuerlig bakvakt
 • Avlastning og friperioder etter egne bestemmelser
 • Pensjons- og sykelønnsordning

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr. 402 626 til kr. 514 987- pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr 8 488,-  pr. mnd. kommer i tillegg. Oppdragsavtale.

Kontakt

Snakk med Evy eller Siv Merethe ved Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send en e-post til fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no

Publisert 20. februar 2015.
Oppdatert 23. november 2018.