Oppdrag på fulltid i eget hjem mot arbeidgodtgjørelse tilsvarende full årslønn.

Statlige familiehjem er et forsterket fosterhjem for ungdom over 12 år som ikke kan bo hjemme. I noen tilfeller kan det være aktuelt at barn under 12 år blir plassert i familiehjem. Å være familiehjem er å arbeide med ungdom som trenger voksne som er til stede. Familiehjemmene gir tilbud til ulike ungdommer med ulike utfordringer og samarbeider tett med omgivelsene for at ungdom skal bli best mulig i stand til å takle voksenlivet.

Statlige familiehjem må ha:

 • Relevant erfaring og/eller utdanning
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe.
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid.
 • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge.
 • Være interessert i skoleoppfølging og selvstendighetstrening for at bistå barn med en best mulig overgang til «voksenlivet».

Vi tilbyr:

 • Statlig standardkontrakt
 • Oppdrag tilsvarende full tid
 • Opplæring og veiledning
 • Oppfølging av familiekonsulent
 • Relevante kurs
 • Tlhørighet til andre erfarne familiehjem
 • Døgnkontinuerlig bakvakt
 • Avlastning og friperioder etter egne bestemmelser
 • Pensjons- og sykelønnsordning

Må gjennomføre PRIDE

For å bli vurdert som oppdragstaker forutsettes det at man blir klarert som fosterhjem gjennom grunnopplæringskurs PRIDE. Oppdragstakere i Bufetat er å regne som frilanser, har sykepengerettigheter og pensjonsordning. Oppdragstakere får egen veileder, og knyttes til fellesskap med andre fosterhjem og deltar i gruppeveiledning.
Bufetat arrangerer PRIDE på flere tidspunkter gjennom hele 2017.

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr. 398 077 til kr. 509 168,- pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr 8 360,-  pr. mnd. kommer i tillegg. Oppdragsavtale.

Kontakt

Du kan ta kontakt på e-post til evy.kristin.jamne@bufetat.no eller mobil 466 15 137, SivMerethe.Midtgard@bufetat.no  - mobil 466 19 202

Publisert 20. februar 2015.
Oppdatert 16. januar 2018.