Oppdrag på fulltid i eget hjem mot arbeidsgodtgjørelse tilsvarende full årslønn.

Statlige familiehjem er et forsterket fosterhjem for ungdom fra 15 år som ikke kan bo hjemme. I noen tilfeller kan det være aktuelt at barn under 15 år blir plassert i familiehjem. Å være familiehjem er å arbeide med ungdom som trenger voksne som er til stede. Familiehjemmene gir tilbud til ulike ungdommer med ulike utfordringer og samarbeider tett med omgivelsene for at ungdom skal bli best mulig i stand til å takle voksenlivet.

Her kan du lese omtaler om barn og unge som har behov for et familiehjem.

Statlige familiehjem må ha:

 • Relevant erfaring og/eller utdanning
 • Evne til å motta veiledning og opplæring både individuelt og i gruppe
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å organisere og koordinere samarbeid
 • Engasjement og evne til å støtte og motivere barn og unge

Vi tilbyr:

 • Statlig standardkontrakt
 • Oppdrag tilsvarende full tid
 • Opplæring og veiledning
 • Oppfølging av familiekonsulent
 • Relevante kurs
 • Tlhørighet til andre erfarne familiehjem
 • Døgnkontinuerlig bakvakt
 • Avlastning og friperioder etter egne bestemmelser
 • Pensjons- og sykelønnsordning

Arbeidsgodtgjøring

Det gis arbeidsgodtgjøring mellom kr. 457 516 og kr. 585 195,- pr. år, avhengig av utdanning og arbeidserfaring. Utgiftsdekning på kr. 9 299,- pr. mnd. kommer i tillegg.

Kontakt

Snakk med en av våre rådgivere ved Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send en e-post til fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no