"Jeg liker godt å sitte i armkroken til en voksen"

Yosef liker å gjøre ting sammen med voksne og søker mye nærhet. Han er nysgjerrig og spør mye om det han lurer på. Yosef trenger støtte til å regulere aktivitetsnivå og følelser.

Yosef elsker å spille yatzy og er flink i hoderegning og matematikk. Han liker å bygge Lego, er opptatt av biler og glad i å være ute. Yosef liker også å være i åpen idrettshall. Siste året har Yosef begynt på både håndball og fotball.

Yosef har en spesiell sykdom som påvirker hans fysiske og psykiske fungering dersom det ikke reguleres med et spesielt kosthold. Han har tilrettelagt diett som må følges kontinuerlig. Yosef har vist stor utvikling etter sykdommen er blitt stabilisert.

Yosef har tilrettelagt skoletilbud og bor midlertidig i et avlastningstiltak.

Han venter nå veldig på å få flytte til en familie. Han skal ha samvær med sin familie etter fastsatt plan.

Hvilket fosterhjem trenger Yosef?

Det er viktig at fosterhjemmet kan gi Yosef forutsigbarhet, stabilitet og gode rutiner i hverdagen. Fosterhjemmet må bestå av to trygge voksne som har en rolig hverdag hvor det er mulighet for å gi gutten god utviklingsstøtte og følge opp hans interesser og aktiviteter.

Fosterforeldrene må tilrettelegge for gode matvaner i tråd med hans anbefalte kosthold.

Fosterhjemmet må samarbeide tett med både sykehus, forvaltning og barneverntjenesten til det beste for gutten. De må følge opp gutten sin kontakt med foreldre og søsken og støtte opp under kulturell tilhørighet.

Det vurderes at dette fosterhjemsoppdraget best lar seg kombineres om fosterforeldre ikke har egne hjemmeboende barn. Egne barn kan eventuelt være voksne.

Oppdraget kan passe godt for familier som har jobberfaring fra forvaltningssystemet, men det viktigste er først og fremst motivasjon og trygghet i omsorgsrollen.

Det er ønskelig at fosterhjemmet ligger i Bergen eller en av omegnskommunene.

 Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av begge fosterforeldrene den første tiden slik at begge kan bli kjent med gutten og ha tid til å innarbeid nødvendige rutiner, særlig knyttet til kosthold. En av fosterforeldrene vil bli frikjøpt det første året. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Barnverntjenesten vil tilrettelegge for besøkshjemordning slik at fosterhjemmet får fast avlastning hver måned. Yosef er innvilget avlastning 18 døgn i halvåret av forvaltningen. Det kan søkes om ytterligere avlastning. Yosef har og støttekontakt og timeavlastning, samt fast transport til og fra skolen.

Vil du vite mer om Yosef?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.