Sinar forteller med egne ord hvem han er og hva han ønsker fosterforeldrene skal hjelpe han med.

Jeg trenger å bo sammen med to voksne som kan være min støtte og trygghet til jeg blir voksen nok til å klare meg selv.

Jeg har bodd mest sammen med moren min frem til jeg ble gjenforent med min far i Norge, for ca. 4 år siden. Etter det har jeg bodd på et lite sted på Vestlandet, og nå i Bergen i et beredskapshjem.

Jeg snakker godt norsk og forstår det meste, men jeg vil fortsatt trenge hjelp med språk og begreper.

Jeg liker å være sammen med voksne i deres aktiviteter som båtturer, bading og lignende. Når jeg får være med på hytten til de jeg bor hos nå, koser jeg meg. Der er jeg ute i aktiviteter i timesvis sammen med barna i beredskapshjemmet. Jeg liker også å få være med å jobbe, som for eksempel å vaske bilen, rydde i garasjen, snekre og jeg koser meg når jeg får være med beredskapsfar på hans jobb.

Som andre ungdommer på min alder er jeg glad i å spille pc-spill og se film, gjerne sammen med en voksen. Nå har jeg begynt på et treningssenter sammen med venner, og det er kjekt.

Da jeg bodde i mitt fødeland, var jeg vant med dyr. Jeg liker godt hunder og koser meg med dem.

Jeg går på skole hver dag med tilrettelagt undervisning. Jeg har innlæringsvansker, og trenger støtte og hjelp. Det er vanskelig å konsentrere seg om fag og lekser, men jeg prøver så godt jeg kan og er i utvikling.

-Hva sier de voksne om meg?

Beredskapsforeldrene mine synes jeg er en likandes gutt som de er blitt glad i, og det samme sier barna i huset der jeg bor. Jeg er mye sammen med dem, og den ene er like gammel som meg. Læreren og assistenten min liker meg, også. De sier jeg er blitt roligere, i tillegg til at jeg viser empati ovenfor andre lærere og medelever.

De sier og at jeg er god til å leke med mindre barn, og hjelper dem om de trenger det. Jeg har tre biologiske halvsøsken som er yngre enn meg.

Min familie og jeg er kristne. Jeg liker å få være sammen med dem i familiesammenkomster. Mitt morsmål får jeg praktisert når jeg snakker med familien.

-Hvem skal jeg ha kontakt med videre i livet?

Jeg skal ha kontakt med min familie. Far, stemor og tre halvsøsken, jeg liker også å besøke min onkel og tante og deres barn.

Jeg holder kontakt med min mor og familien hennes på telefon.

Hvilket fosterhjem trenger Sinar?

Sinar trenger et fosterhjem med to voksne i Nordhordland. Dere bør helst ikke ha yngre barn i hjemmet, da Sinar har behov for oppfølging. Dere kan gjerne ha dyr og litt praktiske aktiviteter dere holder på med. Ellers må dere være tålmodige og forutsigbare.

Siden det er viktig for Sinar å beholde god kontakt med egen familie, må dere være innstilte på å samarbeide med dem.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en fosterforelder med inntil et halvt år. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Vil du vite meir om Sinar?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.